Wspólnym mianownikiem dla sytuacji wielu przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki jest nie tylko koronawirus – ale także trudności w zaspokojeniu popytu na pracę

Każdego dnia działy HR rywalizują o pracowników. Uzupełniając zasoby kadrowe warto rozważyć ofertę agencji pracy tymczasowej czy usługi z zakresu body leasing i staff augmentation

Pandemia COVID-19 unaoczniła, jak cenną w biznesie jest umiejętność adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dotyczy to zwłaszcza zdolności do sprawnego zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Każdego dnia działy HR rywalizują o pracowników, w szczególności te z branży IT. Co ciekawe, doświadczenia rekrutacyjne sektora IT mogą stanowić źródło pomysłów i gotowych rozwiązań również dla innych branż.

Źródła: Materiały zewnętrzne
Tags:
  • kadry
  • HR
  • rynek pracy