Nadchodzące dekady przeobrażą światowe miasta. W krótszej perspektywie zmiany będą spuścizną pandemii, natomiast w dłuższej – pokłosiem demografii. Trendów demograficznych prawdopodobnie nie odwrócimy, dlatego warto się zastanowić, jak przystosować otoczenie do starzejącego się społeczeństwa

Z wydanego w 2017 r. raportu „World Population Ageing” wynika, że w 2050 r. dwóch na pięciu Polaków i Polek skończy co najmniej 60 lat

Świat się starzeje

Zmiany w wielkości i strukturze ludności świata będą postępować. Wedle prognoz, po pierwsze, liczba mieszkańców Ziemi zwiększy się o ok. 2 mld do 2050 r.

Źródła: Materiały zewnętrzne
Tags:
  • Japonia
  • urbanizacja
  • starzenie się społeczeństwa
  • miasta
  • demografia