Sztuczna inteligencja jest coraz chętniej wykorzystywana przez wiele przedsiębiorstw do przyspieszenia i ulepszenia ich działalności. Dzięki takim narzędziom jak: Chat GPT, DALL-2 czy Midjourney, każdy w krótkim czasie może tworzyć grafiki, obrazy czy opowiadania. Z pewnością w przyszłości pojawi się coraz więcej zastosowań dla sztucznej inteligencji, które w szczególny i zapewne pozytywny sposób wpłyną na życie ludzi i funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw

Aby uznać dzieło za utwór w rozumieniu praw autorskich, dzieło to musi być stworzone przez człowieka. Z tego względu dzieło stworzone przez sztuczną inteligencję będzie traktowane jako dzieło stworzone przez siły natury (wiatr, śnieg etc.), zwierzęta.

Jednak czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji przynosi same korzyści? Niestety nie. Korzystanie ze sztucznej inteligencji, wiąże się z pewnymi problemami i ryzykiem, które może wpłynąć na zainteresowanie sztuczną inteligencją. Jednym z największych problemów związanych ze sztuczną inteligencją są prawa autorskie.

Mianowicie problem ten dotyczy samego dzieła, stworzonego przez sztuczną inteligencję oraz kwestii komu przysługują prawa autorskie. W celu dokładnego przedstawienia tego problemu należy odpowiedzieć na pytanie, jakie dzieła podlegają ochronie praw autorskich. Zgodnie z art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych: „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Źródła: Forbes.pl (Grupa Onet)
Tags:
  • prawo autorskie
  • dzieło
  • AI
  • sztuczna inteligencja