Za nami pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy zmieniającej Kodeks pracy w zakresie wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Przy okazji procedowanych przepisów nasuwa się pytanie: czy nowe prawo to bardziej przewidywalne warunki pracy — czy droga do erozji umów o pracę?

Umowa o pracę

Czytanie projektu ustawy, która ma wprowadzić do polskiego prawa dwie unijne dyrektywy, miało miejsce w Sejmie w czwartek 26 stycznia. Chodzi o dyrektywę 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywę 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Są to dwie słynne już dyrektywy, których termin implementacji minął z początkiem sierpnia 2022 r. Prace nad nowelizacją Kodeksu pracy przyspieszają, więc warto zastanowić się jakie znaczenie i faktyczne zmiany przyniesie ze sobą ta regulacja, w szczególności w zakresie przejrzystości i przewidywalności warunków pracy.

Źródła: Forbes.pl (Grupa Onet)
Tags:
  • kodeks pracy
  • umowa na okres próbny
  • Sejm
  • umowa na czas określony
  • praca na etat
  • praca
  • umowy śmieciowe
  • śmieciówki
  • dyrektywy unijne