Wobec osób prowadzących działalność gospodarczą trzeba będzie stosować instytucje ochronne uregulowane w Kodeksie pracy, takie jak czas pracy, okres wypowiedzenia czy urlopy wypoczynkowe. Osoba na B2B będzie traktowana w taki sam sposób, co pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę

Już wkrótce osoba na B2B będzie traktowana w taki sam sposób, co pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę

14-dniowy urlop dla osoby na B2B

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162) trafił do Sejmu i zakłada rozszerzenie definicji pracownika na osoby prowadzące działalność gospodarczą, a co za tym idzie, nadanie im prawa do urlopu wypoczynkowego. W praktyce będzie to oznaczać dobrowolne zawieszenie działalności gospodarczej na czas 14-dniowego „urlopu”, podczas którego przedsiębiorca zwolniony będzie z opłacania składek ZUS. Konsekwencje powyższych zmian będą ogromne i doprowadzą do zatarcia granicy pomiędzy umową o pracę a działalnością gospodarczą.

Źródła: Materiały zewnętrzne
Tags:
  • umowa o pracę
  • ZUS
  • Działalność gospodarcza
  • prawo pracy
  • praca na etat