Zbliża się termin oddania do użytku Baltic Pipe. System gazociągów łączących Polskę, Danię i Norwegię ma zostać uruchomiony już w październiku. Dzięki niemu na rynek polski i duński trafią norweskie zasoby gazu ziemnego. Koncepcja Baltic Pipe pojawiła się dawno temu, bo 2001 r. Jednak prace nad nim ruszyły dwadzieścia lat później. Z projektem tym wiąże się wiele kwestii dotyczących finansowania, przebiegu prac czy samego działania gazociągu. Wyjaśniamy najważniejsze z nich.

Baltic Pipe: wyjaśniamy szczegóły projektu.

Baltic Pipe to system gazociągów łączących Polskę, Danię i Norwegię. Jego długość wynosi 900 km, a przepustowość ma wynosić docelowo 10 mld m sześc. rocznie. Nazwa Baltic Pipe oznacza po prostu: gazociąg bałtycki.

Czym jest Baltic Pipe?

Baltic Pipe to projekt w obszarze infrastruktury, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Ma to być korytarz dostaw gazu ziemnego z norweskich złóż na rynki polski i duński (oraz do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach).

Baltic Pipe nazywa się elementem projektu Bramy Północnej, czyli koncepcji pełnej dywersyfikacji dostaw do Polski, z wykorzystaniem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu – tzw. gazoport.

Baltic Pipe: jak działa?

Baltic Pipe zostanie uruchomiony w sobotę 1 października 2022 r. Początkowo ma osiągnąć moce przesyłowe na poziomie 2–3 mld m sześc. rocznie. Dopiero od stycznia 2023 r. zapowiadany jest wzrost do 10 mld m sześciennych.

Finansowanie Baltic Pipe

Koszty gazociągu Baltic Pipe przewidywano na około 1,6-2,2 mld euro. Projekt Baltic Pipe był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na kilku etapach. M.in. Unia dofinansowała prace nad projektem na etapie przedinwestycyjnym. Otrzymał on też dofinansowanie w ramach instrumentu Łącząc Europę, czyli CEF (Connecting Europe Facility) Energy - łączna kwota ma wynieść ponad 530 mln euro.

Inwestorami projektu Baltic Pipe są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

Zakres prac przy Baltic Pipe

W zakres projektu Baltic Pipe wchodziły następujące główne elementy: gazociąg na dnie Morza Północnego, rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego, tłocznia gazu w Danii, gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego, rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

Pojawienie się pomysłu na projekt Baltic Pipe

Sam temat dostaw gazu z Norwegii innymi drogami był rozważany już od 1991 r. Z kolei w 2001 r. pojawił się projekt budowy gazociągu łączącego Polskę z norweskimi złożami gazu.

Po co Europie ten gazociąg? Pomysłodawcom chodziło o to, by zmniejszać zależność krajów Europy Środkowo-Wschodniej od dostaw surowca z Rosji. Chodziło o to, aby zintegrować system gazowy tej części kontynentu w ramach korytarza Północ–Południe.

Historia prac nad projektem Baltic Pipe

W 2016 r. rozpoczęto prace nad projektem Baltic Pipe, kiedy to polski Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. i duński operator systemu przesyłowego Energinet przeprowadzili prace nad opracowaniem studium wykonalności dla możliwości ustanowienia połączenia międzysystemowego pomiędzy Norwegią, Danią a Polską.

W kolejnych latach przeprowadzano dalsze analizy i testy, a także podejmowano istotne dla projektu decyzje. 9 czerwca 2017 r. premierzy Polski i Danii, Beata Szydło i Lars Løkke Rasmussen, podpisali w Kopenhadze memorandum w sprawie współpracy przy realizacji projektu Baltic Pipe.

5 kwietnia 2019 r. Andrzej DUda podpisał Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe oraz Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim.

(Tseo/IK)

Ten artykuł po raz pierwszy ukazał się na stronie Faktu 23.09.2022 r.

Źródła: Fakt online
Tags:
  • gazociąg
  • Baltic Pipe