Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 lutego przyjmuje wnioski o 500+ na nowy świadczeniowy. I choć są trzy miesiące na to, by wystąpić o świadczenie i mieć gwarancję wypłaty 500+ bez zakłóceń, rodzice nie czekają. Złożono już prawie milion wniosków. Okazuje się, że są sytuacje, kiedy ZUS wypłaci świadczenie np. dziadkom dziecka.

Program Rodzina 500 plus wprowadzono przed siedmioma laty. Sporo w nim haczyków, o których rodzice nie zdają sobie sprawy.

Wydawać by się mogło, że o programie Rodzina 500 plus wiadomo już wszystko. Filary programu są następujące: na każde dziecko od narodzin do ukończenia 18 lat przysługuje 500 zł miesięcznie. Pieniądze wypłacane są rodzicom, którzy raz w roku muszą złożyć wniosek. Od tych zasad są jednak wyjątki. Zdarza się, że rodzic dostanie mniej niż 500 zł. Może być i tak, że w ciągu roku trzeba złożyć nie jeden, a dwa wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego. I 500 plus wcale nie musi być wypłacone tylko rodzicom – informują eksperci z ministerstwa rodziny, którzy wzięli udział w dyżurze telefonicznym i odpowiadali na pytania czytelników "Faktu".

500 plus. Czy trzeba składać wniosek co rok?

W zeszłym roku złożyłam wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500 plus i obecnie ZUS wypłaca mi świadczenie wychowawcze na dziecko. Czy w tym roku ponownie muszę składać wniosek?

Tak, ponieważ prawo do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus jest przyznawane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Jeżeli rodzic, który ma obecnie przyznane 500 plus do końca okresu świadczeniowego, tj. do 31 maja 2023 r. i chce kontynuować pobieranie świadczenia, musi ponownie złożyć wniosek o jego przyznanie. Na podstawie takiego wniosku zostanie mu przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Uwaga: Nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy ruszył już 1 lutego br. Tak jak w ubiegłym roku wniosek należy złożyć do ZUS drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów, przez: Platformę PUE ZUS, portal informacyjno— usługowy Empatia lub bankowość elektroniczną.

500 plus. Kiedy złożyć wniosek, by nie stracić pieniędzy?

Do kiedy muszę złożyć wniosek o świadczenia wychowawczego na nowy okres, aby otrzymać je w czerwcu 2023 r. i zachować ciągłość wypłaty świadczenia?

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać je w czerwcu, wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia.

Czy otrzymam wyrównanie wypłaty świadczenia wychowawczego za czerwiec, jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy złożę po 30 czerwca 2023 r.?

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do 500 plus na nowy okres, zostanie złożony po 30 czerwca, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Czyli np. z wniosku złożonego w lipcu, świadczenie zostanie przyznane od lipca.

500 plus. Kiedy ZUS wypłaci rodzicowi mniej?

Jesteśmy z mężem w trakcie rozwodu, nie mieszkamy razem. Kto z nas może ubiegać się o świadczenie wychowawcze na 7-letniego syna ?

O świadczenie wychowawcze na dziecko może ubiegać się ten rodzic, z którym dziecko wspólnie mieszka i pozostaje na jego utrzymaniu. Po rozwodzie, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało temu z rodziców, który będzie miał przyznaną opiekę nad dzieckiem. W przypadku zaś, gdy oboje rodzice będą sprawować orzeczoną sądownie opiekę naprzemienną nad dzieckiem – każdy z nich będzie mógł złożyć wniosek i dostać połowę kwoty świadczenia przysługującego na dziecko, tj. po 250 zł.

Moje dziecko w lipcu tego roku kończy 18 lat. Czy będzie mi przysługiwać 500 plus za ten miesiąc?

Tak. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia. Zatem jeżeli pani dziecko kończy 18 lat w lipcu, to świadczenie za ten miesiąc będzie jeszcze przysługiwać. Ale uwaga: jego wysokość będzie zależeć od tego, którego dnia tego miesiąca dziecko kończy 18 lat, ponieważ świadczenie wychowawcze w tym przypadku jest proporcjonalnie dzielone na dni i przysługuje za tę część miesiąca, która przypada do dnia ukończenia przez dziecko 18 r. życia.

21 listopada 2022 r. urodziłam dziecko. Wniosek o 500 plus złożyłam w styczniu tego roku. Czy będzie mi przysługiwało wyrównanie świadczenia ?

Tak, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od dnia 21 listopada, tj. od dnia narodzin dziecka. Bowiem, w przypadku, gdy rodzic nowo narodzonego dziecka złoży w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, wniosek o świadczenie wychowawcze, otrzyma 500 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że świadczenie wychowawcze z wniosku złożonego w miesiącu styczniu br. zostanie ustalone na obecnie trwający okres świadczeniowy, który zakończy się 31 maja 2023 r. Aby móc kontynuować pobieranie świadczenia 500+plus w nowym okresie świadczeniowym, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r., należy złożyć kolejny wniosek – najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

500 plus. Kiedy pieniądze dostanie babcia?

Zostałam rodziną zastępczą dla 8-letniego wnuka. Czy sprawując pieczę mogę złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze? Gdzie złożyć taki wniosek?

Tak, może pani złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na wnuka, gdyż przysługuje ono także rodzinom zastępczym. Wnioski składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS – na odpowiednim formularzu SW-O.

3 slajdy
Źródła: Fakt online
Tags:
  • waloryzacja 500 plus
  • pieniądze na dziecko
  • 500+
  • wniosek o 500+