Jeśli ktoś zaczął pracować przed 1999 rokiem i do tej pory nie postarał się o dokumenty poświadczające ten fakt, teraz może mieć poważny kłopot. Wiele firm działających w tamtych czasach nie przetrwała kryzysu lub po prostu zakończyła działalność. Jak i gdzie szukać świadectw pracy potwierdzających staż zatrudnienia?

Emerytura

Planujesz przejście na emeryturę, a karierę zawodową zacząłeś przed 1999 rokiem? W takim przypadku będziesz potrzebować dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia takich jak świadectwa pracy. Jeśli pracodawca nadal istnieje, powinien wystawić byłemu pracownikowi zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach. Może to być problematyczne, jeśli akta u byłego pracodawcy zostały zniszczone, zagubione lub firma po prostu przestała istnieć. Co robić w takim przypadku?

Świadectwa pracy z nieistniejącej już firmy

– Jeśli zakład pracy już nie istnieje, to na podstawie, chociażby pism, wpisów w książeczkowych dowodach osobistych wydawanych do końca 2000 roku czy legitymacji ubezpieczeniowej warto ustalić dokładną nazwę i adres ostatniej siedziby – podpowiada Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To podstawa, żeby rozpocząć poszukiwania w archiwach i instytucjach komercyjnych przechowujących dokumentację osobową i płacową – wyjaśnia.

Likwidowane lub przekształcane zakłady pracy miały następców prawnych. To one powinny przejąć dane pracowników. Mogą to być spółki prawa handlowego bądź cywilnego, powstałe po sprywatyzowaniu przedsiębiorstw, organy założycielskie, czyli urzędy wojewódzkie albo organy nadrzędne, czyli konkretne ministerstwa.

Informacje na ten temat znajdziesz w bazie zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Znajduje się tam alfabetyczny spis nieistniejących już przedsiębiorstw i miejsc przechowywania dokumentacji kadrowej (w tym organizacje związkowe, spółdzielnie, a nawet PRG-y). Katalog byłych pracodawców jest ciągle aktualizowany.

Instytucją, która przechowuje dowody dotyczące pracy i płac od pracodawców z całej Polski, których postawiono w stan likwidacji lub których upadłość ogłoszono, jest działające od 2004 r. Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku pod Warszawą. Archiwum wydaje zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dokumentacji płacowej.

Dokumenty istotne przy ustalaniu emerytury lub renty to:

- pisemne zaświadczenia pracodawcy,

- świadectwa pracy,

- legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami o dacie rozpoczęcia, zakończenia pracy, rodzaju i wymiarze czasu pracy,

- orzeczenia sądu,

- umowy o pracę i aneksy umów,

- wpisy w książeczkowym dowodzie osobistym,

- legitymacje służbowe,

- wszelkie pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie zatrudnienia.

Oczywiście, takie dokumenty będą przydatne, jeśli będzie z nich wynikać sam fakt zatrudnienia i jego okres.

(źródło: ZUS)

Ten artykuł po raz pierwszy ukazał się na stronie Faktu 19.11.2019 r.

Źródła: Fakt_redakcja_zrodlo
Tags:
  • emerytura