Zamrożenie maksymalnych cen energii w 2023 r. na poziomie oznaczającym, że rachunki za prąd nie podskoczą więcej niż o 40 proc. w porównaniu z obecnymi. Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało o pracach nad projektem ustawy o rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej. Nowa ustawa wprowadzi też dodatek dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest prąd. We wtorek 27 września projektem ma zająć się rząd.

Jacek Sasin, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych zapowiadając podatek od nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych, poinformował, że pieniądze z niego pokryją koszty zamrożenia cen energii.

Jacek Sasin, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych zapowiadając podatek od nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych, poinformował, że pieniądze z niego pokryją koszty zamrożenia cen energii.

Kto może liczyć na zamrożenie cen?

Sasin proponuje wprowadzenie maksymalnej ceny energii na poziomie 618,24 zł/MWh dla odbiorców wrażliwych i dla samorządów, co jak napisano, stanowi 40 proc. wzrost względem średniej wysokości taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla gospodarstw domowych na rok 2022 r.

"Przedstawię na Radzie Ministrów rozwiązanie, które umożliwi objęcie samorządów oraz podmiotów wrażliwych, takich jak placówki ochrony zdrowia, domy opieki społecznej czy szkoły ochroną analogiczną do tej, z jakiej korzystają dziś odbiorcy gazu – podkreślił wicepremier Jacek Sasin, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie MAP. Zamieszczono też pismo w tej sprawie.

Jak poinformowano, projektowane przepisy zakładają, że "niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w taryfach na rok 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za energię elektryczną na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z roku 2022".

Tańszy prąd dla gospodarstw domowych

Zgodnie z projektowanymi przepisami w 2023 r. przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające energię odbiorcom grupy taryfowej G, czyli gospodarstwom domowym, będą musiały stosować ceny energii elektrycznej z 2022 r. w zakresie określonych limitów zużycia. Podobny obowiązek — stosowania w roku 2023 r. cen z 2022 r. w zakresie umów, które są objęte wzrostem cen w 2023 r. — będą miały firmy sprzedające prąd dla gospodarstw na zasadach wolnorynkowych. Jak poinformowano, projekt ma zawierać również odpowiednie rozwiązania w zakresie poziomu stawek opłat dystrybucyjnych.

Projektowana ustawa wprowadza zachętę do efektywnego zużycia energii elektrycznej i promowania oszczędności energii elektrycznej, zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego przy okazji ogłaszania Tarczy solidarnościowej. Chodzi o zastosowanie cen z roku 2022 do maksymalnie 2 MWh zużytej energii przez odbiorcę w gospodarstwie domowym w roku 2023. "Wielkość tego limitu jest zbliżona do mediany średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w roku 2020. Odpowiednio limit 2 MWh dotyczy także rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu" — dodano.

Nowe przepisy przewidują również dodatkowe wsparcie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny, rolników i osób z niepełnosprawnościami, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 2 do 2,6 MWh.

Co z ogrzewaniem na prąd?

Projektowana ustawa wprowadzi też nowy dodatek energetyczny, który przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, w których, głównym źródłem ogrzewania jest prąd. Nie poinformowano jednak o wysokości tego dodatku. Podobnie jak w innych dodatkach energetycznych warunkiem jego uzyskania będzie wpis i zgłoszenie źródła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z niepotwierdzonych informacji wynika, że dopłata ma wynieść nie mniej niż 1000 zł na gospodarstwo domowe.

Jak poinformowano, w projekcie znalazł się też mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90 proc. wolumenu z roku 2022. W nowej ustawie znajdzie się również system rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji.

Ustawa będzie też zobowiązywała urzędy publiczne do ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. w czwartym kwartale br. oraz w 2023 r. w stosunku do średniorocznego zużycia energii elektrycznej odpowiednio w latach 2018-2019 oraz w roku 2022.

Koszt wszystkich instrumentów wsparcia w obszarze energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych — jak wskazał premier — przekracza 30 mld zł. Część z nich ma być pokryta z wpływów z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych. Szacowane wpływy to 13,5 mld zł — poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że projekt w sprawie opodatkowania skierował już do premiera.

Źródła: Fakt redakcja
Tags:
  • ceny prądu
  • Jacek Sasin
  • taryfa energii
  • podatek od nadzwyczajnych zysków