"Fakt" dotarł do najnowszych danych BIG InfoMonitor dotyczących zaległości czynszowych. Zaległości przekroczyły w sumie 183 mln zł. Przeciętny dłużnik ma prawie 24 tys. zł zobowiązań. Rekordzistka — 62-letnia kobieta — ma do spłacenia blisko 1,8 mln zł.

Długi czynszowe Polaków są coraz wyższe. Dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor pokazują, że zaległości przekroczyły już 183 mln zł.

Długi czynszowe Polaków są coraz wyższe. Dane z grudnia, zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor pokazują, że zaległości przekroczyły już 183 mln zł. Zdecydowana większość wpisów dotyczy osób fizycznych, bo zobowiązania firm stanowią jedynie 10 proc. W sumie niepłacących za czynsz w bazie BIG InfoMonitor jest 7 tys. 690 podmiotów, w tym 7 tys. 265 konsumentów. "Fakt" sprawdził, ile dokładnie wynoszą zaległości czynszowe Polaków.

Jak duże są zaległości czynszowe Polaków?

Z danych BIG InfoMonitor widać wyraźnie, że coraz częściej brakuje nam funduszy na regulowanie zobowiązań związanych z utrzymaniem domu lub mieszkania. Długi czynszowe Polaków w ciągu minionych dwóch lat wzrosły o ponad 30 mln zł (na początku 2021 r. sięgały 150 mln zł). Średni dług wynosi blisko 24 tys. zł. Co ciekawe, przed pandemią Polacy deklarowali, że czynsz, obok kredytu, jest dla nich najważniejszą opłatą. W tej chwili jest jednym z głównych rachunków, z którymi zalegają.

Oto rekordziści

Najwyższa kwota zaległości wynosi blisko 1,8 mln zł i należy do 62-letniej mieszkanki Mazowsza. Na drugim miejscu jest mieszkanka Dolnego Śląska (70 l), której dług sięga już prawie 550 tys. zł, a na trzecim miejscu podium znalazł się 29-latek z woj. warmińsko-mazurskiego, którego zaległości przekroczyły 233 tys. zł.

Jak wynika za danych BIG InfoMonitor, to kobiety częściej zalegają z opłatami. Z badań widać również, że osoby w wieku między 55. a 64. rokiem życia, najczęściej nie radzą sobie z regulowaniem zobowiązań.

Największe zaległości przypadają na woj. kujawsko-pomorskie — blisko 90 mln zł (największa liczba dłużników — 3 tys. 410), drugie jest woj. mazowieckie — około 36,7 mln zł (1 tys. 120 dłużników), a trzecie woj. warmińsko-mazurskie z kwotą 15,1 mln zł (545 dłużników).

Warto też pamiętać, że to, co widać w danych BIG, to tylko niewielka część czynszowych zaległości. Według danych GUS nieuregulowane płatności w naszym kraju ma aż co czwarty lokal. Są to jednak dane za lata 2019-20 i na bardziej aktualne trzeba jeszcze poczekać.

Źródła: Fakt online
Tags:
  • czynsz
  • BIG InforMonitor
  • długi Polaków
  • zaległości czynszowe