Gospodarstwa domowe mają mieć gwarancję, że do 2000 kWh rocznego zużycia prądu ich rachunki w 2023 r. nie wzrosną. Limit ten będzie wyższy w przypadku dużych rodzin, ale tu przepustką ma być Karta Dużej Rodziny. Ta jednak przysługuje nie tylko rodzicom, którzy teraz wychowują dzieci, ale także tym, którzy mają dzieci już dorosłe i generalnie nie ponoszą już większych kosztów. Seniorzy pytają Fakt — czy rząd obejmie ich wyższym limitem?

Seniorzy posiadający Karty Dużej Rodziny pytają, czy ich też obejmie wyższy limit tańszego prądu w ramach Tarczy solidarnościowej ogłoszonej przez rząd.

"Dla wszystkich gospodarstw domowych dajemy gwarantowaną cenę energii co najmniej do poziomu 2000 kWh rocznie. Dzięki gwarantowanej cenie energii każde gospodarstwo będzie mogło zaoszczędzić nawet 150 zł miesięcznie" — zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając szczegóły Tarczy solidarnościowej, czyli systemu dopłat do cen energii elektrycznej.

Szef rządu zadeklarował też, że w przypadku gospodarstw domowych, w których jest przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna oraz takich, gdzie jest co najmniej trójka dzieci, a także w przypadku gospodarstw wiejskich, limit zużycia prądu, do którego będzie gwarancja niższej ceny — będzie wyższy. "W przypadku gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi będzie to 2,6 tys. kWh. Podobnie w przypadku rodzin 3 plus, a więc takich, gdzie jest trójka i więcej dzieci – tam także limit, do którego nie będzie żadnej podwyżki, wynosi 2,6 tys. kWh. Taki sam limit ustalono dla gospodarstw wiejskich" – poinformował premier. Jak podkreślono, w przypadku rodzin przynajmniej z trójką dzieci, by liczyć na wyższy limit prądu z gwarantowaną "niższą ceną" wymagana będzie Karta Dużej Rodziny.

Co z limitami cen prądu w przypadku seniorów?

Nasi czytelnicy zadali nam pytania — co ze starszymi osobami, których dzieci już się usamodzielniły, ale wciąż legitymują się Kartami Dużej Rodziny, bo ta nie ulega wygaśnięciu.

"Przy wprowadzonych limitach zużycia prądu, chyba ktoś zapomniał o rodzicach, którzy mają już dorosłe dzieci, ale kartę dużej rodziny mają wydaną dożywotnio i mogą korzystać na tej podstawie z różnych ulg" — napisała do Faktu Pani Elżbieta, pytając — "Czy nam nie przysługuje z tego tytułu limit 2600 kWh?"

Rzeczywiście, zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny — "prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają, lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek".

Odpowiedź ministerstwa

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (minister Anna Moskwa wraz z premierem przedstawiała założenia dopłat do prądu), czy seniorzy z Kartami Dużej Rodziny mogą też liczyć na tańszy prąd do poziomu zużycia 2600 kWh.

W odpowiedzi, jaką przesłał do naszej redakcji Wydział Komunikacji Medialnej Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czytamy: "Przedstawione założenia nowych rozwiązań znajdują się w projekcie ustawy, nad którą prace w najbliższym czasie ma sfinalizować Rada Ministrów i niezwłocznie po zaakceptowaniu rozwiązań przez rząd szczegóły zostaną przekazane do wiadomości publicznej. Zgodnie z zapowiedzią trafią one na jedno z najbliższych posiedzeń Sejmu. W sprawie szczegółowych rozwiązań przygotowanych dla rodzin wielodzietnych prosimy o kontakt z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej".

Na odpowiedzi z resortu rodziny, wciąż czekamy, tak samo jak na szczegóły obiecanego przez premiera, wsparcia dla osób ogrzewających domy prądem.

Źródła: Fakt redakcja
Tags:
  • ceny prądu
  • Karta Dużej Rodziny
  • dopłaty do prądu