Waloryzacja rent i emerytur będzie mieć duży wpływ także na inne świadczenia wypłacane seniorom. Warto wiedzieć, jak zmienią się wypłaty od 1 marca 2023 r. Zwłaszcza że różnice w niektórych przypadkach będą spore.

Zmiany w dodatkach dla seniorów. Nowe kwoty będą obowiązywać od 1 marca 2023 r.

Rodzice, którzy nie wypracowali emerytury, bo poświęcili się wychowaniu dzieci, strażacy-ochotnicy, którzy latami brali udział w akcjach ratowniczych, a także seniorzy będący osobami niesamodzielnymi – wszyscy oni mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Co ważne, waloryzacja świadczeń, która przeprowadzona zostanie 1 marca, będzie mieć wpływ także na wypłacane kwoty.

Waloryzacja 2023. Mama 4 plus z dużą podwyżką

Kobiety, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie wypracowały emerytury minimalnej, mogą starać się o tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające czyli tzw. mama 4 plus. Wynosi ono maksymalnie tyle, co minimalna emerytura, czyli obecnie 1 tys. 338 zł 44 gr brutto – o ile kobieta nie pobiera innych świadczeń. Jeśli ma emeryturę lub rentę, wtedy może otrzymać dopełnienie do kwoty 1 tys. 338 zł 44 gr. O takie świadczenie można się ubiegać po osiągnięciu wieku emerytalnego – czyli kobiety, które ukończyły 60 lat i mężczyźni – 65 lat. Ojcowie także mogą ubiegać się o to świadczenie.

By je otrzymać, należy złożyć wniosek w ZUS wraz z oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i majątkowej. ZUS może zażądać przedstawienia jeszcze dodatkowych dokumentów. Świadczenie mama 4 plus jest przyznawane dożywotnio i co roku waloryzowane. Od 1 marca tzw. matczyna emerytura wzrośnie do kwoty 1 tys. 589 zł 44 gr brutto. Czyli na rękę rodzic korzystający z takiego świadczenia otrzyma 1 tys. 445 zł 89 gr miesięcznie – i to już jest pewne.

Waloryzacja 2023. Zmiany w 500 plus dla seniora nie zawsze korzystne

Osoby niesamodzielne, czyli takie, które po wykonywaniu codziennych życiowych czynności jak mycie, ubieranie, robienie zakupów czy przygotowanie posiłków potrzebują innych osób, mogą starać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dotyczy to także seniorów, choć sam fakt pobierania emerytury czy renty nie uposażenia do przyznania takiego świadczenia. Wynosi ono maksymalnie 500 zł miesięcznie, o ile emerytura lub renta (albo inny dochód) wraz ze świadczeniem nie przekracza kwity 1 tys. 896 zł 13 gr. 500 plus dla niesamodzielnych w pełnej kwocie otrzymują osoby, których dochód nie przekracza 1 tys. 396 zł 13 gr miesięcznie, jeśli jest wyższy – świadczenie jest zmniejszane na zasadzie złotówka za złotówkę.

By dostać świadczenie, należy złożyć w ZUS wniosek, a także orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli takiego dokumentu nie masz, trzeba dołączyć zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia. Samo świadczenie nie jest waloryzowane, za to raz w roku podnoszony jest próg uprawniający do tej pomocy.

Co się zmieni od 1 marca? Próg dochodowy wzrośnie do 2 tys. 157 zł 80 gr. To oznacza, że jeśli emerytura, renta lub inny dochód osoby niesamodzielnej nie przekroczy 1 tys. 657 zł 80 gr brutto po waloryzacji (obecnie ok. 1 tys. 440 zł brutto) otrzyma on świadczenie 500 plus w pełnej wysokości. Jeśli będą wyższe, świadczenie będzie zmniejszane. W tabeli przedstawiamy kwoty, jak mają zmienić się wypłaty.

Kryterium rośnie – to dobra wiadomość. Zła jest taka, że podwyżka jest zbyt niska. Próg dochodowy zostanie podniesiony o 13,8 proc., tymczasem waloryzacja będzie nie niższa niż 14,8 proc. To oznacza, że osoby mające obecnie emeryturę lub rentę powyżej 1 tys. 800 zł brutto, które dziś dostają świadczenie uzupełniające dla niesamodzielnych w wysokości 96 zł 13 gr, po marcowej waloryzacji i podniesieniu progu dostana 91 zł 40 gr.

Waloryzacja 2023. Strażacy ochotnicy nie dostaną już 200 plus

Osoby, które służyły w ochotniczej straży pożarnej mogą liczyć na nowy dodatek ratowniczy. Przyznawany jest osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny – czyli kobietom po 60 roku życia i mężczyznom po 65 roku życia. Kolejnym warunkiem jest czynny udział w akcjach gaśniczych przez co najmniej 20 lat (kobiety) lu 25 lat (mężczyźni) – przynajmniej raz w roku.

By dostać dodatek, należy złożyć wniosek do powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Dodatek wynosi 200 zł miesięcznie i o tym się głośno nie mówi, ale raz w roku – przy okazji waloryzacji świadczeń – jest podwyższany. Od 1 marca dodatek ratowniczy wzrośnie do kwoty ok. 230 zł.

Artykuł po raz pierwszy ukazał się 3.02.23 r.

3 slajdy
Źródła: Fakt online
Tags:
  • Emerytury
  • dodatek do emerytury
  • 500 plus dla osób niesamodzielnych
  • ZUS