Danina solidarnościowa jest dodatkowym obciążeniem podatkowym osób fizycznych najlepiej zarabiających, tj. więcej niż 1 mln zł w roku podatkowym. Podatek wynosi 4 proc. nadwyżki ponad 1 mln zł i trzeba go uiścić do końca kwietnia danego roku podatkowego. Czy da się zrobić coś, by jej uniknąć?

Podatnicy, których podstawa naliczania daniny przekracza graniczną kwotę 1 mln zł zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości daniny solidarnościowej DSF-1, w terminie do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

Danina solidarnościowa jest świadczeniem uregulowanym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 30h i 30i. Dotyczy zarówno polskich rezydentów, jak i obcokrajowców osiągających dochody w Polsce (nierezydentów).

Podstawa naliczania tego podatku jest ściśle określona i stanowi zamknięty katalog. Podstawą naliczania daniny jest suma dochodów z poniższych źródeł przewyższająca 1 mln zł po pomniejszeniu m.in. o odliczone kwoty składek na ubezpieczenie społeczne (w tym zagranicznych):

Źródła: Forbes.pl (Grupa Onet)
Tags:
  • danina solidarnościowa
  • opodatkowanie najbogatszych
  • podatki
  • podatek dla najbogatszych