Z badań wynika, że podstawy, na których liderzy korporacyjni i polityczni poruszają się w kwestiach ESG, muszą się tak zmienić, aby lepiej odzwierciedlały poglądy społeczeństwa, które uważa, że ważniejsze niż nasze prywatne decyzje są działania biznesu

O tym, jak raportowanie ESG zmieni strategie firm, dyskutowali w czasie konferencji Local Trends (od lewej): Iwona Sroka (Murapol), Kamil Sobolewski (Pracodawcy RP) i Magdalena Krukowska („Forbes Polska).

Czterech na pięciu Polaków uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku. Tak przynajmniej wynika z raportu SEC Newgate ESG Monitor, w którym zostaliśmy uwzględnieni w tym roku po raz pierwszy. Głównym celem badania jest monitorowanie świadomości i zainteresowania społecznego kwestiami ESG (środowiskowymi, społecznymi i ładu zarządczego). Oraz tego, jak one ostatecznie wpływają na zakupy i korzystanie z usług oraz postrzeganie odpowiedzialności rządów, firm i konsumentów.

Okazuje się, że Polacy są pod tym względem najbardziej pesymistyczni wśród 12 państw objętych badaniem – odzwierciedlającym już obawy związane z wojną w Ukrainie, skutkami pandemii, rosnącymi cenami energii, dużym skokiem inflacji i rosnącymi kosztami życia. Pomimo ekonomicznych i geopolitycznych wstrząsów, społeczeństwa nadal oczekują od polityków i biznesu zdecydowanych działań w zakresie ESG, nawet jeśli nie wiedzą, co oznacza samo to pojęcie. Spontaniczna świadomość terminu ESG jest bowiem dość ograniczona. Rozumie go mniej niż jeden na sześciu uczestników badania ESG Monitor. Niską świadomość tak popularnego ostatnio akronimu zaniżają właśnie Polacy, z których zaledwie 8 proc. „czuje”, że rozumie, co on oznacza, a 22 proc. w ogóle kiedykolwiek o nim słyszało (w porównaniu z 31 proc. na świecie). Podobnie jak w przypadku terminu ESG, mamy też niską świadomość tego, co oznacza odnoszący się do neutralności klimatycznej termin „net zero”. Niemal połowa badanych twierdzi, że słyszała kiedykolwiek ten termin, ale nie była pewna, co się za nim kryje.

Źródła: Redakcja Forbes
Tags:
  • zrównoważony rozwój
  • analiza ESG
  • ESG
  • strategie firm
  • czynniki ESG