Rozpoczyna się IX edycja jednego z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce, zrzeszającego świat biznesu, samorządu i nauki. Po raz kolejny Polski Kongres Przedsiębiorczości zagości w Krakowie

14 i 15 listopada 2022 r. Kraków ponownie stanie się stolicą Polskiego Biznesu. Przez dwa dni uczestnicy wezmą udział w kilkunastu konferencjach

14 i 15 listopada 2022 r. Kraków ponownie stanie się stolicą Polskiego Biznesu. Przez dwa dni uczestnicy wezmą udział w kilkunastu konferencjach. Tematyka tegorocznych paneli dyskusyjnych osadzona będzie na trzech głównych filarach: Biznes XXI wieku, Rola samorządu w Polsce oraz Innowacyjna nauka. Poruszane będą zagadnienia z zakresu rynku nieruchomości, transportu przyszłości, odnawialnych źródeł energii, przemysłu 4.0., sektora nowoczesnych usług, turystyki czy medycyny jutra. Przedstawicieli samorządu i spółek miejskich zainteresują na pewno zagadnienia dot. miasta przyszłości, jego zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań wprowadzanych do spółek komunalnych. Skupimy się również na synergii światów nauki i biznesu, problematyce wykorzystywania badań naukowych w rozwoju start-upów, czy też inwestowaniu w rozwój pracownika. Osobnym panelem, na który chcemy zwrócić w tym roku szczególną uwagę będzie konferencja dotycząca współpracy polsko-ukraińskiej w cieniu konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Ponadto przez dwa dni uczestnicy Kongresu będą mogli skorzystać z odwiedzenia strefy wystawienniczej, gdzie partnerzy w ciekawy sposób zaprezentują swoje produkty i usługi, mogąc także samemu o nich opowiedzieć.

Relację z Kongresu oglądaj na www.polskikongres.pl

Partnerem głównym Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości jest Województwo Małopolskie, a gospodarzem Miasto Kraków. Małopolska wraz ze swoją stolicą to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski i Europy, gdzie prowadzą swoją działalność największe firmy znane w kraju i na świecie. W sumie działa tu ponad 455 tys. podmiotów gospodarczych, które wytwarzają 8,1% wartości krajowego PKB. W latach 1998–2018 do Województwa Małopolskiego napłynęły bezpośrednie inwestycje zagraniczne o łącznej wartości przekraczającej 24,55 mld USD. Małopolska to region otwarty na inwestycje i przyjazny dla przedsiębiorców. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju województwa, współpraca samorządu ze środowiskami naukowymi, akademickimi i instytucjami otoczenia biznesu, a także dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo – badawczej, bezpieczeństwo gospodarcze, bogata oferta nieruchomości oraz wysoki poziom jakości życia - wszystko to składa się na tożsamość i unikatowość regionu, znajdując odzwierciedlenie w wysokiej pozycji Małopolski w corocznych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Małopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem, zarówno zgłoszonych wynalazków, jak i udzielonych patentów, ale pierwsze jeśli chodzi o udzielone patenty na mln mieszkańców (2018 r.). Województwo od lat mocno inwestuje w naukę, będąc drugim co do wielkości ośrodkiem akademickim w kraju – na 26 uczelniach wyższych kształci się ponad 144 tys. studentów.

Oczywiście, jak co roku, podczas uroczystej gali zostaną przedstawieni laureaci tegorocznych nagród w kategoriach: Polska Nagroda Jakości, Rzetelny Pracodawca, Ekostrateg, Polska Nagroda Innowacyjności, Lider Konkurencyjności, Bezpieczna Firma, Lider Spółdzielczości, Lider Rozwoju Regionalnego. Patronat nad IX edycją Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości objęły: Miasto Kraków, Województwo Małopolskie, Komisja Europejska na czele z Jurgenem Tiedje z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Związek Miast Polskich oraz Krakowski Holding Komunalny.

IX edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości odbędzie się w formule hybrydowej: w Wydarzeniu można wziąć udział za pośrednictwem strony internetowej polskikongres.pl oraz odwiedzając w dniach 14-15 listopada br. Centrum Kongresowe ICE Kraków.

Spotkajmy się w Krakowie!

Źródła: Forbes.pl (Grupa Onet)