Utrata stanowiska, zwłaszcza w czasach kryzysu, może poważnie zachwiać naszym poczuciem wartości i bezpieczeństwa. Ale może też być okazją do znalezienia pracy marzeń

Jak znaleźć pracę marzeń?

Świat VUCA kiedyś był rzeczywistością żołnierzy zaangażowanych w działania wojenne. To świat zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności (z ang. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Świat, w którym nic nie jest dane na stałe i trzeba nieustannie tworzyć nowe scenariusze, nowe strategie walki z kolejnymi kryzysami, w którym trzeba być przygotowanym na nieustanną zmianę. Cóż, brzmi to niepokojąco znajomo. Światem VUCA zaczyna być również nasza całkiem pokojowa rzeczywistość – to coraz częściej świat całej zachodniej cywilizacji, poszczególnych państw i korporacji. To świat, w którym wszyscy żyjemy, a jego zmienność i niepewność widoczna jest zwłaszcza w czasie globalnego kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Ten kryzys pokazał nam już jedno: nikt dzisiaj nie może być pewny ani tego, że przetrwa złe czasy na dotychczasowym stanowisku, ani tego, że przetrwa je jego firma. Utrata pracy, źródła dochodu, grozi dzisiaj każdemu, również rozchwytywanym do niedawna na rynku specjalistom. – Do tej pory menedżerowie odchodzili z pracy po to, aby rozwijać się, podejmować nowe, ciekawsze wyzwania. Wielu z nich nie groziło długie pozostawanie na bezrobociu. Oczywiście czas poszukiwania pracy był różny – dla specjalistów wynosił średnio trzy miesiące, a dla menedżerów rok czy nawet dwa lata – mówi Patrycja Załuska, ekonomistka, autorka książki „reStart kariery”.

Źródła: Redakcja Forbes
Tags:
  • pracownik
  • kompetencje
  • praca
  • koronawirus
  • COVID-19
  • aktywizacja zawodowa kobiet
  • wymarzona praca
  • ForbesWomen
  • LinkedIn