Jak chronić oszczędności przed inflacją? Co czeka biznes w najbliższych latach? Które firmy będą miały największe kłopoty? Co, jeśli NBP nie ma racji? – pytamy Michała Szymańskiego, prezesa VIG/C-Quadrat TFI

Michał Szymański, jest doktorem nauk ekonomicznych, licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, CFA. Doświadczenie na rynku kapitałowym, szczególnie w obszarze zarządzania aktywami, zbiera od 25 lat. Był współtwórcą i wieloletnim prezesem obecnego Alior TFI, a także dyrektorem inwestycyjnym i prezesem Aviva PTE. Pracował również w ING Investment Management oraz w departamencie zarządzania portfelem Creditanstalt Securities.

Michał Szymański, prezes VIG/C-Quadrat TFI: Jesteśmy po kilkunastoletnim okresie bardzo szczególnej polityki gospodarczej. W tym czasie banki centralne emitowały wyjątkowo dużą ilość pieniądza – dla przykładu: bilans amerykańskiej Rezerwy Federalnej wzrósł siedmiokrotnie w relacji do PKB (z 5 do ponad 35 proc.), bilans EBC wzrósł około 4,5 razy. To jest, upraszczając, skala emisji pieniądza do gospodarki. Jednocześnie stopy procentowe były utrzymywane nisko, blisko zera.

Źródła: Forbes
Tags:
  • Michał Szymański
  • kryzys gospodarczy
  • akcje
  • obligacje
  • złoto
  • inflacja
  • nieruchomości
  • VIG/C-Quadrat TFI
  • gospodarka
  • rozmowy na czas kryzysu