Zawracanie na skrzyżowaniu to manewr, który sprawia trudności wielu kierowcom. I nie chodzi tu o aspekt techniczny tej czynności, tylko o jego prawną możliwość. W przypadku zawracania na skrzyżowaniu o tym, czy jest ono dozwolone, czy też nie, decydują nie tylko zakazy, lecz także nakazy oraz sygnalizacja świetlna.

zawracanie na skrzyżowaniu
  • Sygnalizator kierunkowy ze strzałką w lewo zakazuje zawracania, ale już strzałka w lewo wymalowana na asfalcie – nie
  • Nakazy jazdy w określonym kierunku może wykluczać zawracanie na skrzyżowaniu
  • Należy zwracać uwagę także na ciągłe linie w obrębie skrzyżowania

Zawracanie na skrzyżowaniu — znak zakazu zawracania

Najbardziej czytelny znak, który eliminuje wątpliwości zawracania na skrzyżowaniu, to zakaz zawracania (B-23). Obowiązuje on od miejsca ustawienia znaku aż do najbliższego skrzyżowania włącznie. Oznacza to także, że zakaz zawracania może być ustawiony np. dwa kilometry przed skrzyżowaniem i tuż przed nim zostać odwołany znakiem B-24. Wówczas na tym skrzyżowaniu zawracać wolno.

Zawracanie na skrzyżowaniu — znak zakazu skrętu w lewo

Zakaz skrętu w lewo (znak B-21) to również zakaz zawracania na skrzyżowaniu. Ten znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub — jeśli umieszczony jest w obrębie skrzyżowania — dotyczy wyłącznie najbliższej drogi, w którą można by skręcić. Ten znak nie obowiązuje zatem przed skrzyżowaniem.

Zawracanie na skrzyżowaniu — niebieskie tabliczki i znaki poziome

Wiele wątpliwości budzą niebieskie tabliczki (F-10, F-11) podpowiadające, w którym kierunku wolno jechać z poszczególnych pasów ruchu. Jeśli — zgodnie ze wskazaniami tabliczki — z lewego skrajnego pasa wolno skręcać w lewo, to wolno także z niego zawracać na skrzyżowaniu.

Analogicznie działają znaki poziome (P-8b), czyli strzałki wymalowane na pasach ruchu. Zasadniczo z tak oznakowanych pasów wolno jechać tylko w kierunkach wskazanych strzałkami, ale jeśli z lewego skrajnego pasa wolno skręcać w lewo, to wolno także zawracać. Zarówno w przypadku niebieskich tabliczek jak i strzałek na pasach ruchu, strzałka w lewo na skrajnym lewym pasie pozwala na zawracanie na skrzyżowaniu, pod warunkiem jednak, że nie zakazuje tego znak "zakaz zawracania" albo... sygnalizator kierunkowy S-3.

Zawracanie na skrzyżowaniu — strzałki kierunkowe

Zielona strzałka — zatrzymać się czy jechać?

Zagadka dla kierowców. Rozpoznasz te znaki drogowe?

Początek obszaru zabudowanego, czyli tajemnice znaku D-42

Sygnalizator kierunkowy S-3 pozwala na jazdę WYŁĄCZNIE w kierunku wskazanym strzałkami. Jeśli zatem na skrzyżowaniu występuje sygnalizator S-3 ze strzałkami w lewo, to w takim miejscu nie wolno zawracać! Jeśli natomiast na sygnalizatorze S-3 widzimy "zakręconą" strzałkę z grotem skierowanym ku dołowi, to wtedy sytuacja jest oczywista: zawracanie na skrzyżowaniu jest dozwolone.

Zawracanie na skrzyżowaniu — nakaz jazdy

Jeszcze o nakazach, które często przesądzają o tym, czy na skrzyżowaniu wolno zawracać: nakaz jazdy prosto albo nakaz jazdy w prawo oznacza, że należy jechać w kierunku wskazanym na znaku. Podobnie nakaz jazdy w lewo wskazuje na to, że nie wolno zawracać na skrzyżowaniu.

O tym, czy na danym skrzyżowaniu wolno zawracać, mówią też znaki poziome inne niż strzałki — np. linie. Jeśli, aby zawrócić, konieczne jest najechanie lub przecięcie linii ciągłej albo podwójnej ciągłej, to manewr zawracania na skrzyżowaniu jest zabroniony.

Źródła: Auto Świat