Armia Czerwona wyzwoliła Auschwitz 27 stycznia 1945 roku. Na miejscu zastała zburzone krematoria i zaledwie kilka tysięcy więźniów. Cała ewidencja obozowa zniknęła.

Szpital utworzony przez Polski Czerwony Krzyż na terenie wyzwolonego obozu, 1945 r.

Były jednak ślady tego, co działo się w obozie. Wiele magazynów zostało zniszczonych, ale wśród pozostałości po Kanadzie odkryto setki tysięcy męskich i damskich ubrań, a także ponad siedem ton ludzkich włosów pozyskanych na peruki.

Publikujemy fragmenty książki Andrei Pitzer o historii obozów koncentracyjnych.

Źródła: Newsweek_redakcja_zrodlo
Tags:
  • II wojna światowa
  • Holocaust
  • Auschwitz
  • Armia Czerwona