To oni byli odpowiedzialni za śmierć tysięcy więźniów.

Kaci - portret zbiorowy

Rudolf Franz Höss. Dyrektor fabryki śmierci

Zawodowy wojskowy, w wieku 33 lat rozpoczął pracę w oddziałach wartowniczych nowo otwartego obozu w Dachau. W 1938 roku był już kierownikiem KL Sachsenhausen. Dwa lata później otrzymał polecenie zorganizowania KL Auschwitz, który razem z podobozem Birkenau stał się miejscem największej masowej eksterminacji w czasie II wojny światowej.

Źródła: Newsweek_redakcja_zrodlo
Tags:
  • II wojna światowa
  • mengele
  • Auschwitz