W lipcu 2021 roku kontrolerzy Ministerstwa Finansów negatywnie ocenili pracę dyrektora Mariusza Gojnego. W listopadzie premier awansował go na wiceszefa Krajowej Administracji Skarbowej. Związkowcy są zbulwersowani i piszą skargę do szefa NIK Mariana Banasia.

Mariusz Gojny - dotychczasowy dyrektor IAS w Katowicach - awansowany na wiceszefa KAS

9 listopada podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej został – decyzją Mateusza Morawieckiego – Mariusz Gojny, dotychczasowy dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. W awansie nie przeszkodziła druzgocąca dla urzędnika kontrola Ministerstwa Finansów zakończona w lipcu tego roku – jego zaniedbania mogły narazić Skarb Państwa na ponad milion złotych straty (plus odszkodowania).

Raport z kontroli w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, którą zarządzał dyrektor Gojny, został opublikowany 5 lipca tego roku. Wyniki kontroli obejmującej okres od sierpnia 2018 do listopada 2020 roku? Jednoznacznie negatywne. W długim na niemal 30 stron podsumowaniu kontrolerzy MF wypunktowali szereg nieprawidłowości, do których miało dochodzić w podległych Gojnemu urzędach.

Źródła: Newsweek (RASP / Newsweek)
Tags:
  • Mateusz Morawiecki
  • Mariusz Gojny
  • Krajowa Administracja skarbowa
  • Katowice
  • Izba Administracji Skarbowej