Jeśli atakujący znajdzie się już w naszej sieci lokalnej albo to my znajdziemy się w tej samej sieci co atakujący, na przykład korzystając z darmowego punktu dostępowego w restauracji lub na lotnisku, jesteśmy narażeni na podsłuchiwanie naszej komunikacji i przechwycenie danych.

  • Rozpoczynamy kurs etycznego hakowania
  • W piątej części naszego kursu pokażemy jak chronić się przed atakami na sieć lokalną
  • Kolejne części naszego kursu publikowane będą w każdy piątek

Poniżej znajdziecie poprzednie części naszego kursu etycznego hakowania:

Źródła: Komputer Świat
Tags:
  • haker
  • Kursy KS
  • hakerstwo