Tego dnia musieli tu być. Kombatanci polskiego podziemia - Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej. Pomnik na Placu Hallera to miejsce hołdu dla bohaterów konspiracji, a 27 września to Dzień Podziemnego Państwa Polskiego.

Kombatanci, bohaterowie SZP, ZWZ, AK przed Pomnikiem Armii Krajowej w Łodzi.

W 83. rocznicę powstania konspiracji - powołania Służby Zwycięstwu Polsce przed Pomnikiem Armii Krajowej złożono kwiaty dając świadectwo, że Łódź pamięta o ludziach, którym zawdzięcza wolność.

We wrześniu 1939 roku jeszcze nie padła Warszawa, a już powstała organizacja konspiracyjna, która miała jeden cel - walkę o wyzwolenie Polski w przedwojennych granicach.

Tak pierwszy szef Służby Zwycięstwu Polski generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz wspomina jak powstawała w 1939 roku polska organizacja konspiracyjna:

Pierwszym dowódcą łódzkiego okręgu SZP był Stanisław Sosabowski, późniejszy dowódca Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Struktury SZP, a później Związku Walki Zbrojnej tworzył w regionie łódzkim Stanisław Sojczyński "Wojnar" (później "Warszyc").

Łódź w hołdzie Armii Krajowej

Pomnik Armii Krajowej stanął w Łodzi w 2019 roku. Napis na froncie pomnika głosi: - Zrosiliśmy krwią naszą ziemię. Bo tak trzeba było. Po to, żeby Polska była wolna.

27 września zgromadzili się przy nim członkowie oddziału łódzkiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, liczne reprezentacje organizacji kombatanckich, służb mundurowej i młodzież szkolna.

W uroczystości brały udział klasy z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im, Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szarych Szeregów oraz Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych z Ostrowca.

10 slajdów
Źródła: Fakt redakcja
Tags:
  • Łódź
  • Pomnik Armii Krajowej
  • bohaterowie
  • Służba Zwycięstwu Polski
  • kwiaty
  • rocznica Powstania
  • SZP