Przyjazne miasto pozwala mieszkańcom współdecydować w ważnych kwestiach, dba o ich potrzeby – takie jak choćby bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a także o dostępność transportu i mieszkań. Zapewnia też wsparcie najsłabszym – dzieciom, seniorom czy osobom z niepełnosprawnościami. Właśnie poprzez pryzmat tych obszarów przyjrzeliśmy się największym polskim miastom. W rezultacie w naszym rankingu Miast Przyjaznym Ludziom zwyciężył Gdańsk, który szczególnie nas ujął swoją polityką wobec seniorów

Dla rodzin, dla seniorów, dla niepełnosprawnych, dla rowerzystów... Nie w każdej kategorii Gdańsk zajął pierwsze miejsce, ale w każdej był wysoko. I w efekcie uznaliśmy w tym roku Gdańsk za miasto najbardziej przyjazne dla ludzi

W zeszłym roku postanowiliśmy zbadać, które miasta w Polsce są ukierunkowane na ludzi. W wysłanych ankietach pytaliśmy samorządy, jaki wpływ na miasto dają mieszkańcom poprzez budżet obywatelski i inne formy partycypacji, czy dbają o integrację międzypokoleniową, czy są dostępne dla wszystkich – w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. W tym roku rozszerzyliśmy naszą definicję miasta przyjaznego o kilka nowych kryteriów i zbadaliśmy, gdzie ludzie mogą czuć się ważni, chciani i zaopiekowani.

Zapytaliśmy o projekty na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zwiększenia dostępności transportu publicznego i mieszkań, a także o projekty na rzecz dzieci i zaangażowanie miasta w kulturę oraz walkę z hałasem. Analizowaliśmy dane dotyczące 2019 roku. I choć mieliśmy obawy, że koronawirus pomiesza nam szyki, to jednak odpowiedziały nam prawie wszystkie z 25 największych polskich miast, do których wysłaliśmy zapytanie. Bardzo za to dziękujemy. Nieobecni – usprawiedliwieni. Wiadomo – takie czasy. Na podium zwycięzców stanęły Gdańsk, Lublin i Warszawa.

Źródła: Redakcja Forbes
Tags:
  • ranking miast
  • rozwój miast
  • Kongres Regionów
  • Gdańsk
  • przyjazne miasta
  • Ranking