W chorobie dwubiegunowej największą pokusę stanowią epizody hipomanii – okresy szczęśliwości, z których trudno jest zrezygnować na rzecz „zwykłego życia”. Dlatego pacjenci powinni – oprócz opieki farmakologicznej – korzystać z psychoterapii, a ich najbliżsi edukować się na temat choroby – mówi Agnieszka Dąbrowska, psychiatra z warszawskiego Ośrodka „Relacje”.

Choroba dwubiegunowa. Jak wygląda leczenie?

NEWSWEEK: Prawie 20 lat temu w „Newsweeku” ukazał się reportaż, którego byłam współautorką, poświęcony ludziom chorym na schizofrenię. Inspiracją był głośny wówczas film „Beautiful Mind” o genialnym matematyku Johnie Nashu. Pamiętam, że bohaterowie tego reportażu byli raczej ludźmi w złym stanie, pogrążonymi w rozpaczy. Czy przez te 20 lat nastąpiła zmiana w postrzeganiu takich osób?

Agnieszka Dąbrowska: Wydaje mi się, że tak – dość spora. Przestajemy postrzegać osoby chore jako zagrażające i żyjące poza marginesem społeczeństwa. Bardzo ważną rolę w uświadamianiu społeczeństwu, że choroba psychiczna czy zaburzenie psychiczne są takie same, jak dolegliwość somatyczna, że nie jest to coś, czego powinniśmy się wstydzić, odgrywają lekarze, terapeuci i psychologowie.

Źródła: Newsweek.pl
Tags:
  • depresja
  • psychologia
  • choroba psychiczna
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • zaburzenia psychiczne