Na podstawie planów z lat 60., państwowe gospodarstwo Polskie Wody chce budować zaporę w Beskidzie Niskim. Okoliczni mieszkańcy protestują, a eksperci alarmują, że warta co najmniej miliard złotych inwestycja, w zasadzie nie ma sensu.

Protest przeciw budowie zbiornika Kąty-Myscowa

W długi weekend nad miejscowościami Myscowa i Kąty w Beskidzie Niskim uniosły się balony z helem. - Mikołaj Ciszewski powiesił je na wysokości przewidywanego lustra wody. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak głęboko będą pod wodą, jeśli stanęłaby zapora. Byli w szoku - opowiada artystka Cecylia Malik, założycielka kobiecego kolektywu „Siostry rzeki”, który zajmuje się ochroną rzek, a w tym konkretnym wypadku wspiera mieszkańców domów przeznaczonych do przesiedlenia, organizując spotkania, spacery, happeningi. Balony pokazują, że pod wodą znajdą się nie tylko domy i gospodarstwa z 600-letniej wsi Myscowa a także pobliskiego przysiółka Zagrody w Kątach i kilku gospodarstw w kolejnych miejscowościach - Polanach i Krempnej, zamieszkałych łącznie przez około 300 osób, ale też XVIII- wieczny kościół i niezwykle cenne przyrodniczo tereny, w tym 57 hektarów Magurskiego Parku Narodowego i część obszarów Natura 2000: Ostoja Magurska, Beskid Niski, Wisłoka z Dopływami, Łysa Góra.

Mieszkańcy wiosek, które mają zostać zalane, starają się nie składać broni. Kilka tygodni temu wysłali pismo do Banku Światowego, w którym polski rząd zaciągnął 34 miliony złotych pożyczki na planowanie inwestycji: „My, podpisani poniżej mieszkańcy wsi o kilkusetletniej historii stanowczo sprzeciwiamy się wysiedleniu i zabraniu naszych domów oraz naszej ziemi pod budowę zbiornika Kąty-Myscowa. Nie akceptujemy przedmiotowego traktowania nas przez władze, od dziesięcioleci, bez pytania nas o zdanie, forsujące budowę zbiornika, którego funkcji przeciwpowodziowej i przeciwsuszowej dotąd nie uwiarygodniono”. Pismo podpisało 119 osób z 50 domów położonych w czterech wsiach, którym grozi zalanie, jeśli zbiornik faktycznie powstanie.

Źródła: Newsweek.pl
Tags:
  • susza
  • zapora
  • zbiorniki retencyjne
  • powódź
  • tama