Przebieg COVID-19 zależy od mikroorganizmów zasiedlających jelita. W leczeniu najcięższych przypadków może pomóc ich transplantacja od zdrowych dawców.

Przebieg COVID-19 zależy od mikroorganizmów zasiedlających jelita

Skład bakterii jelitowych może mieć wpływ na to, czy zarazimy się koronawirusem. Bakterie jelitowe i ich metabolity uczestniczą bowiem nie tylko w trawieniu i wytwarzaniu niezbędnych do życia witamin i krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, ale także oddziałują ze stacjonującymi w jelitach komórkami odpornościowymi. – Można powiedzieć, że jelita są dla nich jak poligon dla żołnierzy. To tam uczą się walczyć z wrogiem – tłumaczy dr n. med. Jarosław Biliński z Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nieprawidłowy skład mikrobioty jelitowej zwiększa ryzyko, że komórki odpornościowe nauczą się reagować za słabo lub nadmiernie. Taka właśnie przesadzona reakcja układu odpornościowego jest przyczyną ciężkiego stanu pacjentów zakażonych koronawirusem trafiających pod respirator. – To nie sam wirus, ale ogłupiały między innymi poprzez błędne sygnały pochodzące z jelit układ odpornościowy niszczy tkankę płucną – tłumaczy dr Biliński. Źródłem tych błędnych sygnałów jest bałagan w jelitach, naukowo nazywany dysbiozą, czyli zaburzenie naturalnej równowagi pomiędzy dobrymi a złymi bakteriami. Dlatego dysbiozę uznano za czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem SARS-Cov-2.

Są dowody na to, że sytuacja w jelitach ma związek nie tylko z ogólną sprawnością układu odpornościowego, ale konkretnie z odpornością na zakażenia wirusowe. – Podczas badań nad wirusem grypy i SARS-CoV-1 okazało się, że nieprawidłowy skład bakterii jelitowych negatywnie wpływał na produkcję interferonu w nabłonku płucnym, co znacznie zwiększało podatność na zakażenie tymi wirusami – tłumaczy dr Biliński. Badania prowadzone najpierw na myszach, a później na ludziach potwierdziły, że mikrobiota jelitowa stale pobudza nabłonek płucny do produkcji białek przeciwwirusowych. Te oddziaływania nazwano osią jelitowo-płucną.

Wiadomo, że „złe” bakterie wytwarzają wiele substancji, które osłabiają działanie układu immunologicznego. Są to na przykład cytokiny prozapalne oraz lipopolisacharydy (w skrócie LPS). Substancje te sprzyjają rozszczelnieniu tzw. połączeń ścisłych odpowiedzialnych za integralność bariery jelitowej, która niczym straż graniczna przepuszcza ze światła jelita do krwi tylko określone substancje. Gdy bariera jelitowa jest rozszczelniona, do krwi przenikają substancje, które nie powinny tam trafiać, m.in. antygeny pokarmowe pobudzające układ odpornościowy czy substancje prozapalne. W ten sposób stan zapalny z jelita może rozprzestrzenić się na cały organizm. Prawdopodobnie to właśnie uogólniony stan zapalny występujący często u osób otyłych jest przyczyną zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 w tej grupie.

Bałagan w jelitach a respirator

O związku zakażenia koronawirusem ze stanem jelit świadczą dolegliwości, które występują u jednej trzeciej zakażonych. Najczęściej są to nudności, bóle brzucha i biegunka. – Ich przyczyną jest obecność w jelitach receptorów ACE2, z którymi łączy się wirus, tych samych, które znajdują się w nosie, płucach, nerkach czy sercu. Są one zlokalizowane na komórkach kubkowych wydzielających śluz – tłumaczy dr Biliński. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology i Uniwersytetu Harvarda przy użyciu superkomputera przeanalizowali dane o składzie mikrobioty chorych na COVID-19. Ustalili, że koronawirus wnika do komórek jelita dzięki receptorom ACE2 i dodatkowo pobudza ich aktywność. Dysbioza powoduje ścieńczenie warstwy śluzu bezpośrednio przylegającej do nabłonka jelitowego, co ułatwia wirusowi dotarcie do receptorów ACE2.

Naukowcy są prawie pewni, że SARS-CoV-2 namnaża się w przewodzie pokarmowym i może być przekazywany drogą oralno-fekalną. Koronawirus jest wykrywany w próbkach kału jeszcze długo po ustąpieniu objawów ze strony układu oddechowego, nawet po 70 dniach od otrzymania ujemnego wyniku badania wymazu z nosogardła. Dlatego w Chinach wprowadzono niedawno testy oparte na badaniu wymazu z odbytu. Uważa się, że tą metodą można wykryć osoby, które nie mają już objawów zakażenia, ale ciągle stanowią zagrożenie dla innych.

Badacze z Chin porównali mikrobiotę jelitową pacjentów z COVID-19 z dwiema grupami kontrolnymi. Pierwszą stanowili pacjenci z niecovidowym zapaleniem płuc, a drugą zdrowi ochotnicy. – Okazało się, że mikrobiota chorych na COVID-19 zawierała więcej bakterii oportunistycznych, czyli potencjalnie patogennych, które mogą zagrozić zdrowiu gospodarza, gdy dojdzie do obniżenia odporności, oraz zmniejszyć pulę korzystnych bakterii jelitowych – wyjaśnia dr Biliński. Z ciężkością zakażenia koreluje liczebność bakterii Coprobacillus, Clostridium ramosum i Clostridium hathewayi. W badaniu na myszach wykazano, że Coprobacillus prowadzi do nadekspresji, czyli nadmiernej aktywności receptora ACE2 w jelitach, co może zwiększać podatność na wnikanie wirusa do komórek. Stwierdzono również, że brak dobroczynnych bakterii Faecalibacterium prausnitzii (główny producent dobroczynnego kwasu masłowego i innych kwasów tłuszczowych) koreluje z cięższym przebiegiem COVID-19. Ta zaburzona kompozycja bakterii jelitowych ma też związek z podwyższonymi stężeniami cytokin zapalnych oraz markerów zapalnych we krwi (białko C-reaktywne, dehydrogenaza mleczanowa, aminotransferaza asparaginianowa i gamma-glutamylotransferaza). Zmiany w liczebności wymienionych szczepów bakterii utrzymywały się podczas całego okresu hospitalizacji, a nawet po zakończeniu choroby.

Na pomoc dobre bakterie

Czy znając skład bakterii jelitowych można określić podatność na ciężki przebieg COVID-19? Czy sygnałem ostrzegawczym przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem mogą być przewlekłe dolegliwości jelitowe, takie jak biegunki, zaparcia czy wzdęcia? – Te symptomy mogą świadczyć o dysbiozie, jednak na razie mamy za mało danych, aby stwierdzić, że jest to czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 – mówi dr Biliński. Podstawowym problemem jest utrudniony dostęp do informacji o składzie bakterii jelitowych danego pacjenta. Określenie tego składu wymaga skomplikowanych i kosztownych analiz genetycznych.

Kolejne pytanie, które się nasuwa, dotyczy probiotyków zalecanych w przypadku dysbiozy. Czy mogą one zapobiec ciężkiemu przebiegowi COVID-19? – Dotychczasowe doświadczenia z probiotykami w różnych chorobach wskazują, że podawanie pojedynczych szczepów bakterii probiotycznych prowadzi do ich kolonizacji w jelicie, ale zwykle to nie wystarcza, aby przywrócić równowagę mikrobiologiczną w jelitach i w ten sposób poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego – mówi dr Biliński. Zdecydowanie lepsze wyniki daje wymiana takiej wadliwej pod względem ilościowym i jakościowym mikrobioty na pobraną od zdrowego dawcy. Od kilku lat gastrolodzy wykorzystują FMT (od ang. Fecal Microbiota Transplantation) w leczeniu chorych na nawracające zakażenia Clostridioides difficile (dawniej Clostridium difficile). Ta często oporna na antybiotyki bakteria powoduje przewlekłą, nierzadko zagrażającą życiu biegunkę. Można się jej skutecznie pozbyć, przeszczepiając chorym florę jelitową (czyli zawiesinę specjalnie przetworzonego kału) od zdrowych dawców. Nawet u 80-90 proc. pacjentów zabieg prowadzi do całkowitego wyleczenia. – W klinice, w której pracuję, z dobrym skutkiem stosuje się także transplantacje flory jelitowej w celu wyeliminowania nosicielstwa bakterii antybiotykoopornych, co jest częstym i bardzo poważnym problemem u pacjentów z nowotworami krwi, oraz w ciężkich przypadkach choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi po transplantacjach szpiku – mówi dr Biliński.

Kapsułki zamiast sondy

Lekarze z Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w której pracuje dr Biliński, szykują się do leczenia transplantacją flory jelitowej pacjentów zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19. Pod koniec ubiegłego roku wraz z firmą biotechnologiczną Human Biome Institute, założoną przez naukowców z WUM, otrzymali grant z Agencji Badań Medycznych na przeprowadzenie badania klinicznego polegającego na transplantacji mikrobioty jelitowej w celu wyhamowania nasilającej się burzy cytokinowej u pacjentów z COVID-19. Jest to pierwsze tego typu badanie na świecie. Pacjenci zakażeni SARS-CoV-2, których badania krwi lub zmiany w płucach wskazują na rozwój burzy cytokinowej, będą kwalifikowani do transplantacji flory jelitowej pobranej od zdrowych dawców lub placebo.

Badanie pozwoli ocenić, czy przeszczepienie prawidłowych bakterii jelitowych od zdrowych dawców wyhamuje proces zapalny. Pacjenci otrzymają preparat mikrobioty jelitowej zdrowych dawców zamknięty w zamrożonych kapsułkach ze specjalną podwójną otoczką, która rozpuszcza się w dalszej części jelit, uwalniając bakterie dawców. Kapsułki są głęboko zamrożone, aby wrażliwe na zmianę warunków środowiskowych dobroczynne bakterie jelitowe przetrwały i miały szansę zasiedlić jelita pacjentów.

Transplantacja mikrobioty jelitowej będzie polegać na połknięciu w ciągu dnia 30-50 zamrożonych kapsułek, które wyprodukował Human Biome Institute. Badacze właśnie uzyskali zgodę Komisji Bioetycznej. – Jeśli uda się szybko przeprowadzić dalsze działania biurokratyczne i formalne, być może w marcu terapię otrzyma pierwszy pacjent – mówi dr Biliński, który jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym Human Biome Institute.

W pierwszej połowie tego roku kapsułki zawierające zdrową mikrobiotę jelitową będą dostępne także dla chorych z innymi chorobami, przede wszystkim zakażonych Clostridioides difficile. Planowane są także badania sprawdzające ich skuteczność w leczeniu chorób zapalnych jelit (np. choroby Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejącego zapalenie jelita grubego), zespołu jelita drażliwego, ale także chorób reumatycznych i neurologicznych.

Dzięki kapsułkom transplantacje mikrobioty jelitowej staną się łatwiejsze i znacznie bardziej komfortowe dla pacjentów niż dotychczasowe metody. Do transplantacji mikrobioty jelitowej używano bowiem preparatu w postaci zawiesiny, którą podawano pacjentowi przez sondę nosowo-dwunastniczą wprost do jelita cienkiego (aby bakterie nie miały kontaktu z niszczącymi je sokami żołądkowymi) lub do jelita grubego podczas kolonoskopii.

Źródła: Newsweek
Tags:
  • koronawirus
  • jelita
  • bakterie