Od 17 marca skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową jest wystawiane w formie elektronicznej – informuje NFZ. Od stycznia 2021 r. e-skierowania wystawiane są do szpitala, lekarza specjalisty, na zabieg (na przykład na szczepienie przeciw COVID-19) lub badanie, a od listopada 2021 r. również na rehabilitację. Teraz dołącza do nich elektroniczne skierowanie do sanatorium.

Jak działa e-skierowanie? – NFZ przypomina, co zmienia elektroniczne skierowanie do sanatorium.

Dostęp do e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową jest możliwy w każdej chwili na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Można znaleźć tam także historię poprzednich e-skierowań. – Cyfryzacja dokumentu powoduje, że nie trzeba przesyłać go do NFZ i pilnować, by zmieścić się w terminie 30 dni – przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. E-skierowanie to dokument, którego, w odróżnieniu od papierowej wersji, nie da się zgubić.

– Wprowadzenie e-skierowania do sanatorium umożliwia informowanie pacjenta online o kolejnych etapach przetwarzania dokumentu, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyszły kuracjusz znajdzie informację o tym, na jakim etapie jest jego e-skierowanie, na swoim Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Skierowania” – wyjaśnia NFZ.

WAŻNE! Powiadomienia o tym, na jakim etapie jest e-skierowanie do sanatorium, nadal będą też przychodzić pocztą.

Kiedy lekarz wystawi e-skierowanie do sanatorium, automatycznie zostanie ono przesłane do odpowiedniego oddziału NFZ. Tam rozpatrzy je lekarz – specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej (specjalista od leczenia uzdrowiskowego). Jeśli je zatwierdzi, to przekaże do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania. Jeśli lekarz uzna, że e-skierowanie jest niekompletne, to poprosi o jego uzupełnienie.

– Wprowadzenie elektronicznych skierowań nie wyklucza sytuacji, w której lekarz użyje papierowej formy skierowania do sanatorium – przypomina Fundusz. Stanie się tak, gdy skierowanie dotyczy leczenia lub rehabilitacji poza granicami kraju lub lekarz nie ma dostępu do internetu, a więc do systemu e-zdrowie.

UWAGA. Skierowania do sanatorium mogą być wystawiane nadal w postaci papierowej do 30 czerwca 2023 r.

1 slajd
Źródła: Fakt redakcja
Tags:
  • e-skierowanie
  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą
  • skierowanie do sanatorium
  • elektroniczne skierowanie do uzdrowiska