Terapia komórkami CAR-T rewolucjonizuje leczenie białaczki i chłoniaków. Teraz naukowcy próbują zastosować ją w terapii guzów litych, np. piersi czy mózgu.

Fot. Getty Images

Neuroblastoma. To jeden z najczęstszych nowotworów u dzieci. Atakuje układ nerwowy. Wcześnie wykryty daje szanse na niemal pełne wyleczenie, ale często diagnoza jest stawiana późno, bo pierwsze objawy są mało charakterystyczne i dyskretne. Wtedy szansa na wyleczenie dramatycznie spada. Może to się zmienić, bo naukowcy ze szpitala dziecięcego w Los Angeles zastosowali nową terapię. Podali komórki CAR-T, czyli zmodyfikowane limfocyty T. Komórki raka zostały uśmiercone, a zdrowa tkanka pozostała nietknięta. Badanie zostało opublikowane w styczniu w czasopiśmie naukowym „Nature Communications”. Jego wynik daje nadzieję na skuteczne leczenie dzieci i dorosłych z guzami litymi, np. piersi czy mózgu.

Potęga immunoterapii

U chorych na nowotwory za mało jest limfocytów T, czyli komórek układu odpornościowego, lub są one zbyt zmęczone, aby prawidłowo pracować. Naukowcy wpadli zatem na pomysł, aby nauczyć je rozpoznawać nowotwór i zwiększyć ich liczbę. Tak powstała terapia CAR-T, odmiana immunoterapii, która do walki z nowotworem wykorzystuje zmienione genetycznie komórki odpornościowe pacjenta. Polega ona na tym, że lekarze pobierają od chorego limfocyty T i modyfikują je tak, aby były w stanie rozpoznać komórki nowotworu, oraz wzmacniają, aby miały siłę je unicestwiać. Potem limfocyty T są namnażane w laboratorium. Gdy powstanie wystarczająca ich ilość, zostają z powrotem podane pacjentowi i rozpoczynają walkę z rakiem. Zmienione limfocyty T nie tylko rozpoznają komórki raka, ale co bardzo ważne, namnażają się w organizmie chorego. Im jest ich więcej, tym sprawniej i szybciej mogą rozprawić się z nowotworem.

Naukowcy nieprzypadkowo wybrali do terapii CAR limfocyty T. – Układ odpornościowy to niezwykle złożony system, który składa się z wielu komórek, pełniących różne funkcje. Najbardziej wyspecjalizowane są limfocyty T. Są one takimi oficerami, którym podlegają i poddają się ich rozkazom wszystkie inne komórki układu odpornościowego. Są też potencjalnie najbardziej skuteczne w walce z rakiem – tłumaczy prof. Sebastian Giebel z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Terapię komórkami CAR-T stosuje się u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego, u których dotychczasowe leczenie nie przyniosło efektów. Terapia jest jednak wstrząsem dla organizmu. – Zmodyfikowane limfocyty napotykają komórki nowotworowe – swoich wrogów, co pobudza je do agresji. Wyrazem tego jest uwalnianie ogromnych ilości cytokin prozapalnych, które mogą wywołać m.in. obrzęk płuc, bardzo wysoką gorączkę, zaburzenia neurologiczne. Im większa jest masa nowotworu, tym większa produkcja cytokin i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. To jest jak na wojnie. Im większa jej skala, tym więcej ofiar wśród cywilów. Na szczęście lekarze coraz lepiej radzą sobie z działaniami niepożądanymi metody CAR-T. Opracowano algorytmy postępowania, w ramach których w określonych sytuacjach stosuje się leki o silnym działaniu przeciwzapalnym – wyjaśnia prof. Giebel.

Przed podaniem zmodyfikowanych komórek T stosuje się specjalny rodzaj chemioterapii. Ma ona wytłumić układ odporności, aby zapobiec odrzuceniu przez organizm pacjenta komórek CAR-T. – Komórki CAR-T po modyfikacji mogą być bowiem rozpoznawane przez układ odpornościowy jako obce i mogłyby zostać odrzucone – wyjaśnia prof. Giebel.

Terapia CAR-T okazała się skuteczna u dzieci i dorosłych do 25. roku życia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną oraz niektóre podtypy chłoniaków. – Leczenie nowotworów litych przynosi mniej spektakularne efekty, bo ze względu na swoją strukturę są mniej dostępne dla limfocytów T. Stanowią bryłę, przez którą komórkom CAR trudno jest się przebić. Komórki nowotworów litych są bardziej zróżnicowane niż komórki nowotworowe układu krwiotwórczego i mogą wymykać się armii limfocytów – tłumaczy prof. Giebel.

W onkologii ważne jest też, aby limfocyty CAR niszczyły komórki nowotworowe i oszczędzały zdrowe tkanki. Dlatego naukowcy ze szpitala dziecięcego w Los Angeles opracowali nową wersję technologii CAR-T zwaną syntetycznym Notch (lub synNotch). Działa ona zgodnie z zasadą: „jeśli jest spełniony warunek A, to wykonaj czynność B”. Polega to na tym, że kiedy zmodyfikowane limfocyty wykryją na powierzchni jakiejkolwiek komórki białko GD2, to nie atakują jej od razu, lecz szukają białka B7H3. Dopiero gdy znajdą je oba, zabijają komórkę. Dzięki temu niszczą komórki nowotworowe, bo mają one na powierzchni zarówno białko GD2, jak i B7H3. Jest natomiast niewielkie ryzyko, że zaatakują prawidłowe komórki, bo miewają one co prawda wysoki poziom jednego z tych białek, ale nie obu.

Cudowne ozdrowienie

Pierwszą pacjentką, która została poddana terapii komórkami CAR-T, była Amerykanka Emily Whitehead. Był maj 2010 r. Dziewczynka miała pięć lat, gdy zachorowała na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Zwykle dzieci, u których wykrywany jest ten nowotwór, mają prawie 90 proc. szans na wyleczenie, ale Emily miała pecha. W październiku 2011 r. doszło u niej do nawrotu choroby. Na luty 2012 r. zaplanowano przeszczepienie komórek krwiotwórczych, ale ponownie doszło do nawrotu. Leczono ją chemioterapią, ale białaczka była tak agresywna, że lekarze nie mieli już czym jej leczyć.

Rodzice Emily się jednak nie poddawali. Wyrazili zgodę na udział córki w badaniu klinicznym, które miało ocenić skuteczność zupełnie nowej terapii. Była to jedyna szansa. Ta nowa metoda polegała na wykorzystaniu komórek odpornościowych Emily, ale odpowiednio zmodyfikowanych. W kwietniu 2012 r. naukowcy pobrali jej limfocyty T i wysłali do laboratorium, gdzie zostały wyposażone w receptor CAR (chimeryczny receptor antygenowy), który rozpoznaje komórki nowotworu. Tak zmienione komórki dostała Emily.

Wkrótce u dziewczynki wystąpiła wysoka gorączka. Została na dwa tygodnie podłączona do respiratora. Była na granicy życia i śmierci, ale młody organizm poradził sobie z zagrożeniem. Stan Emily się poprawiał. Wkrótce rak zniknął. W czerwcu 2012 r. dziewczynka została wypisana ze szpitala. Minęło już ponad osiem lat. Emily jest zdrowa. W jej organizmie lekarze nie wykrywają żadnych komórek raka.

Uratowani

W Polsce komórki CAR-T otrzymało już czworo dzieci. – Wszystkie mają się świetnie i są już w domu. Żadne nie miało poważnych objawów ubocznych po podaniu komórek CAR-T, tylko u jednego wystąpiła gorączka – mówi prof. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu.

Pierwszy w Polsce komórki CAR-T dostał jedenastoletni Olek. – Zachorował na białaczkę, gdy miał cztery lata. Kilka razy doszło do wznowy choroby. Trzy razy miał transplantację komórek krwiotwórczych. Nie działały u niego najnowocześniejsze leki, tzw. przeciwciała monoklonalne. Raz z powodu działań ubocznych jednego z tych leków trafił na oddział intensywnej terapii. Walczył o życie siedem lat i dopiero CAR-T uwolniły go od nowotworu. Od kwietnia Olek przyjeżdża do nas tylko na wizyty kontrolne. Nie ma wykrywalnej choroby resztkowej – nie ma komórek białaczkowych. Ma natomiast komórki CAR-T, które są cały czas obecne i robią swoje. Niszczą komórki nowotworowe, które mogłyby powstać – mówi prof. Kałwak. Jest wielce prawdopodobne, że u Olka choroba nie wróci. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że do wznowy dochodzi do 9 miesięcy po podaniu komórek CAR-T, a Olek jest już prawie rok po zabiegu.

Zaletą terapii CAR-T jest to, że wystarczy raz podać choremu zmienione komórki, aby uzyskać wieloletni efekt. – Komórki CAR-T same się namnażają i żyją w organizmie chorego. Dlatego nazywa się je żywym lekiem. To magia, która może uratować pacjentów w beznadziejnej sytuacji – wyjaśnia lekarz.

We wtorek 11 lutego prof. Kałwak poda komórki CAR-T piątemu pacjentowi. – Piotruś już rok temu miał wskazania do tej terapii, ale nie było pieniędzy. Terapia komórkami CAR-T nie jest bowiem w Polsce refundowana. Chłopca poddaliśmy przeszczepowi komórek krwiotwórczych, pobranymi od niespokrewnionego dawcy, ale po kilku miesiącach doszło do wznowy. Wtedy było jasne, że jedyną szansą na wyleczenie jest terapia komórkami CAR-T. Udało się zebrać pieniądze. Komórki CAR-T już przyjechały do nas ze Szwajcarii – mówi prof. Kałwak. Teraz trwa zbiórka pieniędzy na leczenie komórkami CAR-T 16-letniej Marty.

Terapia CAR-T kosztuje ok. 1,3 mln zł. – Jest jednak niewiele droższa niż terapie najnowszymi lekami, które u pacjentów z drugą lub kolejną wznową białaczki dają niewielkie możliwości wyleczenia. Przygotowują jedynie chorego do przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Poza tym pacjent poddany terapii komórkami CAR-T nie blokuje miejsca w szpitalu, co też generuje koszty. Wychodzi do domu po trzech tygodniach – mówi prof. Kałwak.

Z dotychczasowych badań światowych wynika, że dzięki komórkom CAR-T udaje się wyleczyć ok. 55 proc. pacjentów. – A byli to chorzy, którzy przeszli wszystkie dostępne terapie i wydawało się, że ich dni są policzone. To komórki nadziei dla pacjentów bez nadziei, którzy nie mieli już żadnych szans na skuteczne leczenie – mówi prof. Kałwak.

Nie tylko limfocyty

Komórki CAR-T są podawane w Polsce także dorosłym. – W naszej klinice pierwsza pacjentka została poddana tej terapii w lutym 2020 r. Łącznie komórki CAR-T podaliśmy już czterem chorym. U dwóch chłoniak stał się niewykrywalny, co nazywamy całkowitą remisją. Gdybyśmy u tych chorych nie zastosowali komórek CAR-T, szansa na ich wyleczenie byłaby bliska zeru – mówi prof. Giebel.

Trwają też prace nad wykorzystaniem innych komórek układu odpornościowego do walki z rakiem. Jedne z nich to komórki NK, które mają mniejszy potencjał niszczenia obcych komórek niż limfocyty T i wobec tego wydają się bardziej bezpieczne. – Komórki NK, czyli naturalni zabójcy, są w naszym organizmie jak policjanci. Cały czas lustrują organizm w poszukiwaniu czegoś, co jest obce. Warto zaznaczyć, że u osoby zdrowej komórki nowotworowe powstają codziennie i to właśnie komórki NK rozpoznają je jako nie do końca własne. Zazwyczaj są w stanie z nimi walczyć i je zabijać – tłumaczy prof. Giebel.

Komórki NK podano chorym z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym i przewlekłą białaczką limfocytową. – Pierwsze wyniki badań nad wykorzystaniem zmodyfikowanych komórek NK są bardzo optymistyczne – dodaje prof. Giebel. Wyniki jednego z takich badań zostały opublikowane na początku ubiegłego roku w czasopiśmie medycznym „New England Journal of Medicine”. Spośród 11 pacjentów ośmiu odpowiedziało na terapię, a siedmiu z nich uzyskało pełną odpowiedź, co oznacza, że nie wykazywali już objawów choroby po ponad roku obserwacji.

Innowacją w tym badaniu jest to, że komórki CAR-NK nie pochodzą od pacjenta, jak to było dotychczas, ale od zdrowego dawcy niespokrewnionego z chorym. Mogą być zatem wytwarzane z wyprzedzeniem i przechowywane do natychmiastowego użycia.

Naukowcy próbują też użyć zmienionych makrofagów do leczenia chorych na raka. – Makrofagi to jeszcze inny rodzaj komórek układu odpornościowego. Pełnią one różne funkcje, ale przede wszystkim zajmują się sprzątaniem po bitwie, jaką stoczył układ odpornościowy z bakterią, wirusem czy nowotworem. Makrofagi nadciągają, sprzątają i likwidują wszystko, co niepotrzebne. Okazało się, że można zmienić ich geny i wykorzystać do tego, aby zechciały sprzątnąć z organizmu nowotwór. Prace te są jednak na bardzo wczesnych etapach i póki co nie ma przekonania, czy to rzeczywiście będzie działało – wyjaśnia prof. Giebel.

Eksperci są zdania, że w ciągu kilkunastu lat to właśnie komórki CAR mogą stać się dominującą metodą leczenia nowotworów, a chemioterapia będzie miała już bardzo ograniczone zastosowanie. – Zmiany te będą zachodzić w różnym tempie w odniesieniu do różnych nowotworów. Najpierw nastąpią w leczeniu chorych na nowotwory hematologiczne, a potem u pacjentów z guzami litymi. Tak właśnie widzę przyszłość onkologii – mówi prof. Giebel.

Źródła: Newsweek
Tags:
  • rak
  • car-t
  • terapia